Faribault Public Schools COVID-19 Information

COVID-19 Information
Posted on 03/14/2020
This is the image for the news article titled COVID-19 Information

  3/17/20


Faribault Public Schools community,

Thank you for your patience as our school district continues to develop our response to the COVID-19 pandemic.

In accordance with Governor Walz’s mandate on March 15, Faribault Public Schools will spend the next 10 days formulating a Distance Learning plan that will allow student learning to continue from home in the event school continues to be out of session beyond March 27. That decision will ultimately be made by the governor and the Minnesota Department of Health. 

Since school could potentially be called off through the remainder of the school year, it is important that our staff has this time to create a Distance Learning curriculum. Our administration is already working hard to make sure we are prepared to give students the best possible curriculum given these circumstances.

Distance Learning could include online and at-home activities assigned by your child’s teacher through SeeSaw, Schoology, or other technology platforms. It can also be in the form of a project or a packet of materials that do not require technology. Regardless, our staff will be prepared to engage students each day and deliver content on March 30 through the end of the school year, if necessary.

Should school be called off beyond March 27, we will have designated times for students and/or parents to pick up their belongings, as well as check out technology and supplies needed for distance learning. If you need to pick up you belongings before March 30, contact your building administrator or secretary. 

Our school district is dedicated to ensuring the health and safety of our students as we continue to navigate this public health crisis. We will continue to provide updates via phone, email, our website, and Facebook as this situation evolves.

Superintendent Todd Sesker

Somali

Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga iyadoo iskuulada degmadeenu ay sii wadayaan hormarinta wax ka qabashada masiibada COVID-19. Iyada oo la raacayo waajibaadka Guddoomiyaha Walz ee Maarso 15, Faribault Public Schools waxay ku qaadan doontaa 10ka maalmood ee soo socda dejinta qorshe waxbarasho masaafada fog ah oo u oggolaaneysa ardayga waxbarashadu inuu ka sii socdo guriga haddii ay dhacdo in dugsiga sii socdo kalfadhiga wixii ka dambeeya Maarso 27.

Go'aankaas ayaa ugu dambeyntiina waxaa sameyn doona gudoomiyaha iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.

Bacdamaa ay suuragal tahay in iskuulka laga joojiyo inta ka harsan sanad dugsiyeedka, waxaa muhiim ah in shaqaalaheena waqtigan ay abuuraan manhajka waxbarashada masaafada. Maamulkayagu mar horeba wuxuu ku dadaalayaa inuu hubiyo inaan diyaar u nahay inaan ardayda siino manhajka ugu fiican ee suurtogalka ah marka loo eego duruufahaas jira.

Barashada masaafada waxaa ka mid noqon kara waxqabayada baraha interneedka ah iyo shaqo-guri ee uu qoro cunugaaga macalinkiisa iyada oo loo marinayo baraha waxbarashada sida: SeeSaw, Schoology, ama aalado kale oo farsamo. Waxay kaloo noqon kartaa qaab mashruuc ama xirmo alaab ah oo aan u baahnayn tikniyoolajiyad.

Si kastaba ha noqotee, shaqaalaheennu waxay diyaar u noqon doonaan inay ardayda la hawlgalaan maalin kasta oo ay soo bandhigaan waxa nuxurka 30ka bishan Maarso illaa dhammaadka sannad dugsiyeedka, haddii loo baahdo.

Degmadeenu iskuulada waxay u heellanyihiin hubinta caafimaadka iyo badbaadada ardayda sida aan u sii wadnay raadinta dhibaatadan caafimaad ee dadweynaha. Waxaan sii wadi doonnaa inaan bixinno cusboonaysiinta taleefanka, emaylka, websaydhkeena, iyo Facebook maaddaama ay xaaladdani kacsan tahay.

Kormeeraha Guud Todd Sesker

Spanish/Espanol

Escuelas Públicas de Faribault 

Gracias por su paciencia mientras nuestro distrito escolar continúa desarrollando  respuesta a la pandemia Coronavirus OVID-19.

De acuerdo con el mandato del Gobernador Walz el 15 de marzo, las Escuelas Públicas de Faribault pasarán los próximos 10 días formulando un plan de Educación a Distancia que permitirá que el aprendizaje de los estudiantes continúe desde casa, en caso de que la escuela continúe fuera de sesión después del 27 de marzo. Esa decisión será finalmente tomada por el gobernador y el Departamento de Salud de Minnesota. 

Dado que la escuela podría ser suspendida por el resto del año escolar, es importante que nuestro personal tenga este tiempo para crear un plan de estudios a distancia. Nuestra administración ya está trabajando arduamente para asegurarse de que estamos preparados para brindar a los estudiantes el mejor plan de estudios posible dadas a estas circunstancias.

El aprendizaje a distancia podría incluir actividades en línea y en casa asignadas por el maestro de su hijo a través de SeeSaw, Schoology u otras plataformas tecnológicas. También podrían ser en forma de  proyecto o un paquete de materiales que no requieren tecnología. De todos modos, nuestro personal está preparándose para involucrar  a los estudiantes a trabajar todos los día, y si es necesario estos trabajos se van a entregar para el 30 de marzo y hasta el final del año escolar.

Nuestro distrito escolar está dedicado a garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes a medida que continuamos navegando en esta crisis de salud pública. Continuaremos brindando actualizaciones por teléfono, correo electrónico, nuestro sitio web y Facebook a medida que esta situación evolucione.

Superintendente Todd Sesker


3/16/20

COVID-19 student nutrition and daycare update

Faribault Public Schools parents and guardians,

This is Superintendent Todd Sesker with an update on our school district’s ongoing response to the COVID-19 pandemic.

While our schools are closed until March 30, it is important that we continue to offer healthy nutrition options for our students. Sack suppers are available for all students age 18 and under from 3-6 p.m. today and tomorrow at Faribault High School, Faribault Middle School and Jefferson Elementary. Starting Wednesday, March 18, breakfast and lunch will be available for student pick-up from 7-9 a.m. weekdays at Buckham Library, Evergreen Estates, Cannon River Mobile Park and Four Seasons Apartments. We will hand out meals from school buses at these locations. 

We will provide childcare for emergency and healthcare workers from 6:30 a.m. to 6 p.m. beginning Tuesday, March 17 at Roosevelt Elementary School. An email with a sign up survey has been sent to all points of contact in the community. Click here to take the emergency and health care worker child care survey: https://www.surveymonkey.com/r/BMLTHRW

School buildings will be open from 8 a.m. to 3:30 p.m. Tuesday, March 17, for students who need to pick up personal items. Medications can be picked up between 8-10 a.m. on Wednesday. Children with controlled medications (narcotic medications) will need to present an ID and sign a form. All medications will be picked up at the school entrance. 

The high school fitness center is closed until further notice.

Our school district will continue to provide updates via email, phone message, our website and Facebook as we navigate this public health crisis.  

Somali

Farintan waxay ka socota Todd Sesker kormeeraha guud ee iskuulada dadweynaha ee Faribault oo kula socodsiin rabo arimaha ku saabsan jawaabta joogtada ah ee dugsiga
degmada uu ka qabo cudurka faafa ee COVID-19.

In kasta oo dugsiyadeennu ay xiran yihiin
illaa 30ka bisha , waa muhiim in aan sii wadno in aan siino ardaydeena nafaqo caafimaad leh
ikhtiyaarka ardayga haduu rabo cuno oo casho ah . Caawinaada waxaa heli karaa dhammaan

ardayda da'doodu tahay 18 sano iyo wixii ka yar saacadu markay tahay 3-6 galabnimo maanta iyo berri dugsiga saree e Faribault High, dugsiga dhexe ee Faribault Middle iyo dugsiga Jefferson . Laga bilaabo Arbacada, 18ka bisha Maarso, quraac iyo qado ayaa loo heli doonaa ardayda saacadu markay tahay 7-9ka subaxnimo, waxay ka qaadan karaan maalimaha Isniinta ilaa Jimcaha goobta ay ka heli karran ama ay ka soo qaadan karaan waa Maktabadda Buckham, Xaafada Evergreen Estates, Cannon River Mobile four seasons.

Basaska iskuulka ay lagu keeni cunad oo keeni doona goobaha loogu talagalay. Shaqaalaha ka shaqeeya gurmadka
degdegga iyo shaqaalaha daryeelka caafimaad waxay helayaan daryeelka ilmaha laga bilaabo 6:30 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo laga bilaabo Talaadada, 17ka bisha Maarso waxaana lagu qaban Dugsiga Hoose ee Roosevelt.

Si shaqaalahaas ay isku diiwaangeliyaan ayaa loo diray E-mayl dhammaan meelaha lala xiriirayo ee bulshada. Xafiisyada iskuuada waxay furi doonaan 8 subaxnimo ilaa 3:30 galabnimo Talaadada, Maarso 17, ardeyda u baahan inay soo qaataan alaabtooda.

Haddii canugaaga u taalo daawo iskuulka waxaa la qaadan karaa inta u dhexeysa
8-da aroornimo Maalinta Arbacada. Carruurta leh daawooyinka la xakameeyo (dawooyinka
qaaska ah) waxay u baahan doonaan inay soo bandhigaan aqoonsi iyo inay saxiixaan foom.
Haddii ay daawo kuu taalo iskuulka albaabka hore ayaa lagaa dhiibi.

Xarunta jimicsiga dugsiga sare way xirantahay ilaa ogeysiis dheeraad la bixiyo. Wixi soo cusboonaado Degmadeena waxay sii wadi doontaa inay kuugu soo dirto emayl, farriin telefoon, websaydhkeena iyo Facebook anaga oo kula socodsiin doono u socono dhibaatadan caafimaad ee dadweynaha.

Spanish/Espanol

Nuestras escuelas están cerradas hasta el 30 de marzo, es importante que sigamos ofreciendo opciones de nutrición saludable para nuestros estudiantes. Las cenas de saco están disponibles para todos los estudiantes, de 18 años y menores, de 3 a 6 p.m. Hoy y mañana en Faribault High School, Faribault Middle School y Jefferson Elementary.

A partir del miércoles 18 de marzo, el desayuno y el almuerzo estarán disponibles para recoger a los estudiantes de 7 a 9 a.m. de lunes a viernes en la Biblioteca Buckham, Evergreen Estates, Cannon River Mobile Park y Four Seasons Apartments. Entregaremos comidas de los autobuses escolares en estos lugares.

Tendremos cuidado de niños para trabajadores de emergencias y atención médica de 6:30 a.m. a 6 p.m. comenzando el martes 17 de marzo en la escuela primaria Roosevelt. Se envió un correo electrónico con una encuesta de registro a todos los puntos de contacto de la comunidad.

Las escuelas estarán abiertos de 8 a.m. a 3:30 p.m. Martes 17 de marzo, para estudiantes que necesiten recoger artículos personales. Los medicamentos se pueden recoger entre las 8 y las 10 a.m.del miércoles. Los niños con medicamentos controlados (medicamentos narcóticos) deberán presentar una identificación y firmar un documento. Todos los medicamentos serán recogidos en la entrada de la escuela.

El gimnasio de la escuela secundaria está cerrado hasta nuevo aviso.

Nuestro distrito escolar continuará proporcionando actualizaciones por correo electrónico, mensaje telefónico, nuestro sitio web y Facebook mientras navegamos por esta crisis de salud pública.

Superintendente Todd Sesker

3/15/20

Faribault Public Schools Community, This is Todd Sesker, Superintendent for Faribault Public Schools.

In accordance with Governor Walz’s announcement this morning, Faribault schools will be closed tomorrow and remain closed through March 27 to combat the spread of COVID-19 (coronavirus). We will continue to develop our response based on the recommendations of the Minnesota Department of Health, Governor Walz, and the Minnesota Department of Education. Additionally, all school events and student activities are cancelled through March 27.

Should Governor Walz extend the closure, we will initiate our flexible learning plans beginning Monday, March 30. Schools will be open beginning Tuesday, March 17, for teachers who want to come in to prepare their flexible learning plans. Beginning Tuesday, March 17th, the school district will provide free childcare - to emergency personnel and healthcare workers only - from 6:30 a.m. to 6 p.m. The school district will communicate details to our health care employers on Monday. We are also developing plans to provide meals for students. We will send out additional information as soon as it is available.

District staff is working hard to make sure learning continues and emergency and healthcare workers are free to do their jobs without worrying about daycare. We are dedicated to ensuring the health and safety of our students as we continue to navigate this public health crisis.

3/14/20 COVID-19 message from Todd Sesker


Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.